Regional Head Office

  • SINGAPORE

Phoenix Mecano S.E. Asia Pte Ltd
53 Ubi Ave 3, #04-01
Travelite Building
Singapore 408863

Phone: +65 6749 1611
Fax: +65 6749 6766 / 6749 6749
Email: pmsea@pmecano.com.sg

 

OVERSEAS OFFICES

  • TAIWAN, Taipei
  • KOREA, Busan

 

Phoenix Mecano S.E. Asia Pte Ltd - Taiwan Branch

Room 220, 2nd Floor, No. 31, Sec 2,
Nanchang Road, Zhongzheng Dist.,
Taipei City 100, Taiwan R.O.C

Tel : +886 2 3343 5020
Fax : +886 2 3343 5029
Email : pmtwn@pmecano.com.tw

Phoenix Mecano Korea Co., Ltd

#1011, 90 Centum Jungang-ro,
Haeundae-gu, Busan,
South Korea,
Zip Code 48059

Tel : +82 5 1517 6924
Fax : +82 5 1517 6925
Email : info@pmecano.co.kr
Website : www.pmecano.co.kr